UCHWAŁA NR VI/85/2019
RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 28 maja 2019 roku
w sprawie przekazania odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przez Wojewodę Podlaskiego w Białymstoku na uchwałę Nr IV/25/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego pn. „Specjalna Strefa Ekonomiczna” w gminie Augustów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 poz. 506) w związku z art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U.2018. poz. 1302) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Rada Gminy Augustów wnosi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku odpowiedź na skargę złożoną w dniu 8 maja 2019 roku r. przez na uchwałę Nr IV/25/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Specjalna Strefa Ekonomiczna” w gminie Augustów.
2. Odpowiedź na skargę, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Augustów.
§ 3. Upoważnia się wójta Gminy Augustów do ustanowienia pełnomocnika procesowego ,który będzie reprezentował Radę Gminy Augustów w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Zdzisław Chmielewski

Załączniki do treści

  • VI-85-2019.pdf (PDF, 517,48 KB)

    Kompletna treść Uchwały w formacie pdf.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zyskowska

Data wytworzenia: 2019-06-04

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2019-06-04

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2019-06-04