UCHWAŁA NR III/15/2018
RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 20 grudnia 2018 roku
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) uchwala się, co następuje:

§ 1. Rada Gminy uchwala roczny plan swojej pracy na rok 2019 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Chmielewski

Załączniki do treści

  • III-15-2018.pdf (PDF, 145,27 KB)

    Kompletna treść Uchwały w formacie pdf.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zyskowska

Data wytworzenia: 2018-12-31

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2018-12-31

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2018-12-31