UCHWAŁA NR III/14/2018
RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 20 grudnia 2018 roku
w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2019 rok.

Na podstawie art. 21, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się roczne plany pracy stałych Komisji Rady Gminy, stanowiące załączniki Nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Chmielewski

Załączniki do treści

  • III-14-2018.pdf (PDF, 150,35 KB)

    Kompletna treść Uchwały w formacie pdf.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zyskowska

Data wytworzenia: 2018-12-31

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2018-12-31

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2018-12-31