XII-89-2016

Uchwała Nr XII/89/2016

Rady Gminy Augustów

z dnia 2 czerwca 2016 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

                                                                                                                                                                                  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1987 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 617), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 374) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 716) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do Uchwały Nr X/71/2015 Rady Gminy Augustów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, który dotyczy Informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego INRL– 1, na treść jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się treść załącznika nr 2 do Uchwały Nr X/71/2015 Rady Gminy Augustów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, który dotyczy Deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1, na treść jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się treść załącznika nr 3 do Uchwały Nr X/71/2015 Rady Gminy Augustów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, który dotyczy Deklaracji na podatek rolny DR-1, na treść jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Chmielewski

Załączniki do treści

  • XII-89-2016.pdf (PDF, 208,5 KB)

    Kompletna treść Uchwały w formacie pdf.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Szczęsna

Data wytworzenia: 2016-06-16

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2016-06-22

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2016-06-16