Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020
Oś priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii
Projekt pn. „Energia odnawialna dla mieszkańców gminy Augustów”

 

W dniu 14.05.2018r. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy Nr UDA-RPPD.05.01.00-20-0407/17-00 z Samorządem Województwa Podlaskiego na realizację projektu pn. „Energia odnawialna dla mieszkańców gminy Augustów”.
W ramach umowy pomiędzy Gminą Augustów a Samorządem Województwa Podlaskiego wykonanych zostanie 140 instalacji solarnych, które zamontowane zostaną na budynkach mieszkalnych.
Całkowita wartość zadania wynosi 2.139.046,33 zł. w tym kwota dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 wynosi 1.476.080,38 zł.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Zalewska

Data wytworzenia: 2018-05-15

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2018-05-15

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2018-05-15