Informacja o podpisaniu umowy w dniu 10.01.2018 r.

 

W dniu 10 stycznia 2018r. Wójt Gminy Augustów Zbigniew Buksiński podpisał z Województwem Podlaskim reprezentowanym przez Pana Stefana Krajewskiego –Członka Zarządu i Pana Bogdana Dyjuka- Członka Zarządu, umowę o dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie miejsca rekreacji w Turówce” w ramach  Priorytetu 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” Programu Operacyjnego “Rybactwo  i Morze” na lata 2014-2020.

Przedmiotem umowy są prace remontowe w budynku komunalnym w Turówce oraz zakup niezbędnego wyposażenia a także promocja projektu.

Całkowity koszt operacji: 373.059,05 zł,

dotacja EFMR 212.415 zł,

budżet państwa: 37.485 zł

środki Gminy Augustów: 123.159,05 zł.

Operacja zostanie wykonana do dnia 31 grudnia 2018r.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Elżbieta Pszczoła

Data wytworzenia: 2018-01-11

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2018-01-11

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2018-01-11