REJESTR JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY AUGUSTÓW

REJESTR JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY AUGUSTÓW

 

STAN NA DZIEŃ 1 SIERPNIA 2019 r.

 

L.p

Nazwa

Adres

NIP

REGON

Akt powołania/statut lub regulamin

Dyrektor/Kierownik

Uwagi

1.

Urząd Gminy Augustów

Ul. Mazurska 1c, 16-300 Augustów

846-10-07-547

000531275

Uchwała Nr VI/80/2019 Rady Gminy Augustów

z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie nadania Statutu Gminy Augustów

Zbigniew T. Buksiński - Wójt

 

2.

Gminny Ośrodek Pomocy

Społecznej w

Augustowie

Ul. Mazurska 1c,

16-300 Augustów

8461385031

790231590

Uchwała Nr XIV/116/08 Rady Gminy Augustów z dnia 19 listopada 2008 w sprawie uchwalenie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie

Tomasz Tomaszewski - Kierownik

 

3.

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Janówce

Janówka 48 A

16-300 Augustów

846-14-76-199

001154283

Uchwała Nr XXI/159/2017 Rady Gminy Augustów z dnia 19  lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Janówce w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Armii Krajowej w Janówce

Karol Czarniecki - Dyrektor

 

4.

Szkoła Podstawowa im Obrońców Westerplatte w Rutkach

Rutki Nowe 1

16-300 Augustów

846-14-76-667

001154320

Uchwała Nr XXI/158/2017 Rady Gminy Augustów z dnia 19  lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w  Rutkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Obrońców Westerplatte w Rutkach

Bogusława Grądzka - Dyrektor

 

5.

Szkoła Podstawowa im majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Kolnicy

Kolnica 48

16-300 Augustów

846-14-76-644

001154290

Uchwała Nr XXI/157/2017 Rady Gminy Augustów z dnia 19  lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Kolnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Kolnicy

Wiesława Okrągła- Dyrektor

 

6.

Szkoła Podstawowa im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich

Jabłońskie 25

16-300 Augustów

846-14-76-615

001154277

Uchwała Nr XXI/156/2017 Rady Gminy Augustów z dnia 19  lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Stefana kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich

Helena Alina Szczytko - Dyrektor

 

7.

Szkoła Podstawowa im Sybiraków w Netcie

Netta Pierwsza 14

16-320 Bargłów Kościelny

846-14-76-609

001154308

Uchwała Nr XXI/155/2017 Rady Gminy Augustów z dnia 19  lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Netcie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Sybiraków w Netcie

Henryka Mołodziejko - Dyrektor

 

8.

Szkoła podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowie

Żarnowo Drugie 1

16-300 Augustów

846-14-76-176

001154343

Uchwała Nr XXI/154/2017 Rady Gminy Augustów z dnia 19  lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w  Żarnowie  w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Żarnowie

Krystyna Gorajewska - Dyrektor

 

9.

Szkoła Podstawowa im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białobrzegach

Białobrzegi 75

16-300 Augustów

846-15-27-525

001154248

Uchwała Nr XXI/160/2017 Rady Gminy Augustów z dnia 19  lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Gen Ignacego Prądzyńskiego w Białobrzegach w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Szkołę Podstawową im. Gen Ignacego Prądzyńskiego w Białobrzegach oraz określenia przejęcia mienia po gimnazjum

Katarzyna Korąkiewicz - Dyrektor

 

10

Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół gminy Augustów

Ul. Mazurska 1c

16-300 Augustów

846-10-42-041

790193719

Uchwała nr XIII/69/95 Rady Gminy w Augustowie z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów  z późn. zm.

Zdzisław Chmielewski- Dyrektor

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: UG Augustów

Data wytworzenia: 2020-11-19

Wprowadzający: Janusz Kondracki

Modyfikujący: Janusz Kondracki

Data modyfikacji: 2020-11-19

Opublikował: Janusz Kondracki

Data publikacji: 2020-11-19