Wykaz projektów Gminy Augustów realizowanych ze środków Unii Europejskiej (projekty zrealizowane lub będące w trakcie realizacji, na które gmina Augustów ma podpisane umowy o dofinansowanie)

 

 

Lp.

Nazwa programu

Tytuł zadania

Kwota całkowita zadania

Dofinansowanie

Rok realizacji zadania

UE

krajowe

1.

SAPARD

Przebudowa drogi gminnej nr2634B Żarnowo III-Turówka

399886,23 zł

199943,11 zł

 

2002

2.

SAPARD

Modernizacja drogi gminnej Żarnowo II – Białobrzegi

1093229 zł

626298,06 zł

 

2004

3.

SAPARD

Przebudowa drogi gminnej Jeziorki-Uścianki

1030508,50 zł

627783,84 zł

 

2004

4.

SAPARD

Przebudowa drogi gminnej przez wieś Osowy Grąd

890845,62 zł

585986,27 zł

 

2004-2005

5.

SAPARD

Budowa infrastruktury turystycznej w Janówce

39941,58 zł

17515,36 zł

 

2004

6.

PAOW

Remont szkoły w Janówce

75.000 zł

30.000 zł

 

2004

7.

PAOW

Remont szkoły w Rutkach

120.000 zł

49200zł

 

2004

8.

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

Z ludową zabawą do Wspólnej Europy

7600 zł

7600 zł

 

2004

9.

SPO

Poprawa standardów centrum kultury w Żarnowie

562.500 zł

450.000 zł

 

2006

10

ZPORR

Przebudowa dróg w miejscowości Białobrzegi    

1.160.000 zł

870.000 zł

116.000 zł

2006

11

SPO RZL 2004-2006

Akademia Jutra

335.064 zł

335.064 zł

 

2007-2008

12

SPO RZL 2004-2006

Nasza szkoła. Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego Polski Wschodniej

110.000 zł

110.000 zł

 

2007-2008

13

EFS

Kluby Przedszkolaka na wsi

169.190 zł

169.190 zł

 

2007-2008

14

Projekt pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 102635B Turówka-Żarnowo III-Żarnowo I” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.  

4.674.113,53 zł

2.804.468,04 zł

 

2007-2009

15

PO KL

„Ośrodki Wychowania Przedszkolnego według metody Marii Montessori”

56.500 zł

41.400 zł

 

2009-2010

16

PO KL

„Dać szansę przedszkolakom w Gminie Augustów”

530.461 zł

516.514 zł

 

2009-2010

17

PO KL

„Radosne przedszkolaki w Gminie Augustów” 399 110 zł 379 154 zł   2010-2012
18

PO KL

„Szkoła równych szans – program realizowany w SP w Rutkach” 199 992 zł 199 992 zł   2010-2012
19

PO KL

„Równy start – program realizowany w ZS w Białobrzegach” 343 276 zł 343 276 zł   2010-2012
20

PO KL

„Świetlice środowiskowe domy równych szans – program socjoterapeutyczny  w Gimnazjum w Janówce” 98 650 zł 98 650 zł   2010-2012
21

PO KL

„Nasza Szkoła – program edukacyjny w SP w Janówce” 147 594 zł 147 594 zł   2008-2009
22

PO KL

„Mały Archimedes – program realizowany w Gimnazjum w Janówce” 164 260 zł 164 260 zł   2010-2012
23

PO KL

„Indywidualizacja nauczania i wychowania w kl I-III szk. podst. Gminy Augustów” 210 000 zł 210 000 zł   2010-1013
24

PROW 2007-2013

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Centrum Kultury Gminy Augustów” 638 967,50 zł 375 188,00 zł   2009-2010
25

EFS

„Aktywna kobieta ,matka, gospodyni-koło gospodyń wiejskich integruje wsie” 44 637 zł 44 637   2009-2010
26

PROW 2007-2013

„Dożynki Gminne” 12 390,07 zł 8 673,04 zł   2010
27

PROW 2007-2013

„Remont Świetlicy Wiejskiej w Netcie Folwark” 116 431,70 zł 50 000 zł  

2010

28

PROW 2007-2013

„Folder i strona internetowa Gminy Augustów” 18 462,80 zł 10 834,00 zł   2010
29

EFS

„Program aktywności społeczno-zawodowej w gminie Augustów” 105.065,66 zł 89 305,81 zł   2010
30

PROW 2007-2013

Aktywność, zdrowie, sukces - boisko w Kolnicy 43 704,00 zł 10 000,00 zł   2010
31

PROW 2007-2013

Odnowa miejscowości Janówka - budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Janówce 351 737,00 zł 174 836,00 zł   2010
32

PROW 2007-2013

Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Białobrzegach 286 695,00 zł 165 808,00 zł   2011
33

PO KL

SPEŁNIAMY MARZENIA - program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów SP w Jabłońskich 300 000,00 zł 300 000,00 zł   2011-2013
34

PO KL

RÓWNE SZANSE EDUKACYJNE DLA WSZYSTKICH – program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów SP w Żarnowie 286 358,00 zł 286 358,00 zł   2012-2013
35

PROW

Rozbudowa i modernizacja boiska ogólnodostępnego dla mieszkańców wsi Netta Pierwsza 198 834 zł 123 084 zł   2012
36

PO KL

Wiem, umiem, potrafię – program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów SP w Kolnicy 237 250 zł 237 250 zł   2012-2014
37

PO KL

Równy start dla Netty - program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów SP w Netcie 249 948 zł 249 948 zł   2012-2014
38 PROW BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO W RUTKACH NOWYCH 289 441 zł 176 488 zł 95 500 zł 2013
39 POKL Program przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym WYPOSAŻENIE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE AUGUSTÓW 620 786 zł 517 242 zł 91 279 zł 2014
40 RPO Województwa Podlaskiego Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego źródła ciepła w gminie Augustów 1.698.241,16 1216 958,13   2010-2015
41 RPO Województwa Podlaskiego Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa (udział gminy) 286.187 243 258   2014-2015
42 PO Rozwój Polski Wschodniej 2007 -2013 Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie (udział gminy) 43.194,02 43 194,02   2015
43 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno -tłocznej w  miejscowości Janówka 3.892.778,91   3 269 607,68 2010-2012
44 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno -tłocznej w  miejscowości Topiłówka, Mazurki, Jabłońskie 6.878.107,12   5 822 021,53 2011-2013
45 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Pruska Wielka, Pruska Mała, Grabowo, Biernatki 1.941.774,06   1 005 832,19 2011
46 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Augustów 8.515.935,70   7 223 670,34 2012-2014
47 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Podniesienie wydajności wody 1.858.240   1 579 504 2012
48 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie gminy Augustów 535.574,12   241 155 2014
49 PO Ryby Podniesienie atrakcyjności gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe 755 555,61 441 977,00   2015
50 PO Ryby Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej w Gminie Augustów 320 612,45 193 126,00   2015
51 PO Ryby Podniesienie atrakcyjności i promocja obszaru LSROR. 50 177,50 34 675,00   2015
52 PO Ryby Festyn Rodzinny pod hasłem „Żyjmy zdrowo i aktywnie” połączony z  tzw. „białą niedzielą”. 5 000,00 5 000,00   2015
53 PO Ryby Rozwój sportu i rekreacji na terenie gminy Augustów 101 772,30 51 162,11   2015
54 NPPDZ-etap II Bezpieczeństwo-Dost.-Rozwój Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową nr 1187B oraz drogę gminną nr 102656B 645653,59 322826,79   2015
55 POKL Program wyrównywania szans edukacyjnych INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III W GMINIE AUGUSTÓW w ramach programu operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI 210.000 114 687,71 20 239,93 2012-2014
56 EFS POKL Bądż liderem i animatorem w środowisku wiejskim 44.988,95 38 240,60 6 748,35 2011
57 EFS POKL Program aktywności społeczno-zawodowej w gminie Augustów 112.456,36 95 587,90 2 458,81 2011
58 EFS POKL Program aktywności społeczno-zawodowej w gminie Augustów 131.174,91 111 498,68 5 774,23 2012
59 EFS POKL Program aktywności społeczno-zawodowej w gminie Augustów 118.431,14 101 516,47 5 230,67 2013
             

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Klepacki

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Data wprowadzenia: 2009-09-29

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2015-12-21

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2009-09-29