Informacja zbiorcza za rok 2020

PETYCJE 2020 ROK

Lp. PODMIOT WNOSZĄCY PETYCJĘ PRZEDMIOT PETYCJI
(skan petycji)
DATA ZŁOŻENIA PETYCJI OPINIE W PRZEDMIOCIE PETYCJI PRZEWIDYWANY
TERMIN ZAŁATWIENIA PETYCJI
SPOSÓB ZAŁATWIENIA PETYCJI
(skan odpowiedzi)
1.

Koalicja Polska Wolna od 5G

Treść petycji

Treść petycji

23.03.2020
2.

Open Nexus Sp. z o.o.
Sebastian Kaczan
28 Czerwca 1956 R. 398B
61-441 Poznań
platformazakupowa.pl

 

Współwnioskowca/Petycjodawca*:
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
reprezentowana przez:
Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
nr KRS: 0000059459
Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln
www.gmina.pl    www.samorzad.pl

Treść petycji 31.03.2020

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Klepacki

Data wytworzenia: 2020-02-12

Wprowadzający: Janusz Kondracki

Modyfikujący: Janusz Kondracki

Data modyfikacji: 2020-05-08

Opublikował: Janusz Kondracki

Data publikacji: 2020-02-12