PETYCJE  2015 ROK

Lp.

PODMIOT WNOSZĄCY PETYCJĘ

PRZEDMIOT PETYCJI
(skan petycji)

DATA ZŁOŻENIA PETYCJI

OPINIE W PRZEDMIOCIE PETYCJI

PRZEWIDYWANY 
TERMIN ZAŁATWIENIA PETYCJI

SPOSÓB ZAŁATWIENIA PETYCJI
(skan odpowiedzi)

1.

Wnioskodawca:
Dr Bogusław J. Feder
Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości
Fundacja
ul. Orzeszkowej 2
05-827 Grodziska Mazowiecki
KRS: 0000318482
www.wiedza3g.pl
kancelaria@mikroporady.pl

Współwnioskodawca:
Szulc-Efekt sp. zoo
KRS: 0000059459
ul. Poligonowa 1
tel. (22) 673-62-12
608-318-418
603-158-914
Kapitał Zakładowy: 222 000,00 PLN
www.gmina.pl    www.samorzad.pl

Skan petycji

03 grudnia 2015

 

11 grudnia 2015

Skan odpowiedzi

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Klepacki

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Data wprowadzenia: 2016-01-05

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2016-01-05

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2016-01-05