PETYCJE  2016 ROK

Lp.

PODMIOT WNOSZĄCY PETYCJĘ

PRZEDMIOT PETYCJI
(skan petycji)

DATA ZŁOŻENIA PETYCJI

OPINIE W PRZEDMIOCIE PETYCJI

PRZEWIDYWANY 
TERMIN ZAŁATWIENIA PETYCJI

SPOSÓB ZAŁATWIENIA PETYCJI
(skan odpowiedzi)

1.

Główny Wnioskodawca
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
nr KRS: 0000059459
Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln
www.gmina.pl    www.samorzad.pl

Współwnioskodawca:
APEXnet Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Atlasowa 41
02-437 Warszawa

Skan petycji

2016/02/26

 

2016/03/01

Skan petycji wraz z odpowiedzią

2.

Wnioskodawca:
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
nr KRS: 0000059459
Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln
www.gmina.pl    www.samorzad.pl

osobą reprezentująca Podmiot wnoszący petycję - jest Prezes Zarządu Adam Szulc

Skan petycji 2016/04/11   2016/04/14 Skan odpowiedzi na Petycję-Wniosek
3.

Wnioskodawca:
Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
nr KRS: 0000059459
Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pin
www.gmina.pl www.samorzad.pl

osobą reprezentująca Podmiot wnoszący petycję - jest Prezes Zarządu Adam Szulc

Skan petycji 2016/04/19   2016/04/27 Skan odpowiedzi na petycję.
4.

Wnioskodawca:
Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
nr KRS: 0000059459
Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pin
www.gmina.pl www.samorzad.pl

osobą reprezentująca Podmiot wnoszący petycję - jest Prezes Zarządu Adam Szulc

Skan petycji 2016/04/25   2016/04/29 Skan odpowiedzi na petycję.
5.

Wnioskodawca:
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
nr KRS: 0000059459
Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln
www.gmina.pl    www.samorzad.pl

osobą reprezentująca Podmiot wnoszący petycję - jest Prezes Zarządu Adam Szulc

Skan petycji 2016/05/09 2016/06/01 Skan odpowiedzi na petycję
6.
Wnioskodawca:
Osoba Prawna 
Szulc-Efekt  sp z o.o.
KRS: 0000059459
Kapitał Zakładowy: 222 000,00 pln
osobą reprezentująca Podmiot wnoszący petycję - jest Prezes Zarządu Adam Szulc

Treść petycji

Załączniki

2016/09/07 2016/09/08 Wniosek przekazano zgodnie z treścią petycji do szkół podstawowych w Gminie Augustów
7.
Wnioskodawca:
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
nr KRS: 0000059459
Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln 
osobą reprezentująca Podmiot wnoszący petycję - jest Prezes Zarządu Adam Szulc

Skan petycji - wniosku

2016/10/13 2016/10/26 Skan odpowiedzi na petycję - wniosek
8.
Wnioskodawca:
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
nr KRS: 0000059459
Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln 
osobą reprezentująca Podmiot wnoszący petycję - jest Prezes Zarządu Adam Szulc

Skan petycji - wniosku

2016/10/15 2016/10/26 Skan odpowiedzi na petycję - wniosek
9.
Wnioskodawca:
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
nr KRS: 0000059459
Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln 
Współwnioskodawca:
Osoba Prawna
Fundacja PlasticsEurope Polska, 
ul. Trębacka 4 pok. 109,  
00-074 Warszawa, 
KRS: 0000265234

Skan petycji-wniosku

2016/10/29 Skan odpowiedzi na petycję - wniosek
10.
Nieformalne Towarzystwo Osób Poszkodowanych Scalaniem Gruntów KOMASOWANI.PL

Skan petycji

2016/11/04 2016/11/18 Odpowiedź na petycję

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Augustów

Data wytworzenia: 2016-06-01

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Data wprowadzenia: 2016-01-05

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2017-01-23

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2016-01-05