ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI
W sprawie „ Rocznego Programu Współpracy Gminy Augustów z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”

Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2018r. poz. 450) najważniejszą zasadą tworzenia programów współpracy jest obowiązek ich konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 w/w ustawy.
W związku z przygotowaniem projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Augustów z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019, Wójt Gminy Augustów zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie, które odbędzie się w dniu 5 grudnia 2018 r. o godzinie 830 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Augustowie, w sali nr 3 .
W/w projekt jest zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Augustów oraz BIP-u Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie.
Szczegółowych informacji udziela kierownik Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Augustowie, tel. 87 6437437

Augustów, dnia 29.11.2018r

 

Roczny Program Współpracy Gminy Augustów z Organizacjami Pozarządowymi - projekt na rok 2019.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Tomaszewski

Data wytworzenia: 2018-11-29

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2018-11-29

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2018-11-29