20161003-Zawiadomienie

Zawiadomienie o wyborze partnera - podmiotu spoza sektora finansów publicznych - w celu wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 -20120 - Oś Priorytetowa 3: Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1: Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych. Konkurs nr RPPD.03.01.02-IZ.00-20-001/16.


Wójt Gminy Augustów informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dn. 8. 09. 2016 r. o otwartym naborze partnera - podmiotu spoza sektora finansów publicznych - w celu wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 -20120 - Oś Priorytetowa 3: Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1: Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w
zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych. Konkurs nr RPPD.03.01.02-IZ.00-20-001/16 wpłynęła w wyznaczonym terminie 1 oferta firmy Syntea Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul Wojciechowska 9a. Oferta spełnia wszystkie kryteria formalne i merytoryczne i została przyjęta do realizacji.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Jan Ordowski

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2016-10-04

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2016-10-04