Mieszkańcy Gminy Augustów

  

Od dnia 1 lipca 2013 r. zaczynają obowiązywać  nowe zasady odbiorów odpadów.

 

Zgodnie z nową ustawą gmina zobowiązana jest do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. W tym celu Wójt w ramach przetargu wybierze przedsiębiorcę, który będzie odbierał odpady od właścicieli nieruchomości.

 

Właściciele nieruchomości zobowiązani są:

 1. złożenia deklaracji o wysokości opłaty do dnia 15 marca 2013 roku w Urzędzie Gminy Augustów.
 2. ponosić na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Stawki opłaty Rada Gminy ustaliła od gospodarstwa domowego w miesięcznej wysokości:

dla odpadów segregowanych

 - gospodarstwa jednoosobowe: 20zł

 - gospodarstwa wieloosobowe: 40 zł

dla odpadów niesegregowanych:

 - gospodarstwa jednoosobowe: 25 zł,

 - gospodarstwa wieloosobowe: 45 zł.

 1. wnoszenia opłaty zgodnie z deklaracją na konto bankowe Urzędu Gminy Augustów raz na dwa miesiące począwszy od 15 sierpnia 2013 r. bez wezwania.

Pozostałe terminy wnoszenie opłat:

do 15 lutego  - za miesiąc styczeń i luty,

do 15 kwietnia - za miesiąc marzec i kwiecień,

do 15 czerwca  - za miesiąc maj i czerwiec

do 15 sierpnia  - za miesiąc lipiec i sierpień,

do 15 października  - za  miesiąc wrzesień październik,

do 15 grudnia – z miesiąc listopad i grudzień,

 1. zaopatrzyć się w pojemniki na odpady w zależności od potrzeb.

Odpady zmieszane: pojemnik o pojemności min. 110 litrów na gospodarstwo.

Dla odpadów zbieranych selektywnie:

 • tworzywa sztuczne – pojemnik koloru żółtego,
 • metale – drobny złom – pojemnik koloru czerwonego,
 • papier i makulatura – pojemnik koloru niebieskiego,
 • szkło – pojemnik koloru zielonego,

Przy odpadach zbieranych selektywnie dopuszcza się stosowanie worków odpowiedniego koloru.

 1. rozwiązać z dniem 30 czerwca 2013 r. umowę na wywóz śmieci z dotychczasowym przedsiębiorcą z zachowaniem terminów wypowiedzenia określonych w tejże umowie.

 

W ramach opłaty od właścicieli nieruchomości będą odbierane wszystkie odpady komunalne:

 • zmieszane – jeden raz w miesiącu
 • selektywne – (tworzywa sztuczne, metal, papier, szkło) – jeden raz na kwartał,
 • wielkogabarytowe –  zgodnie z harmonogramem,
 • zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny – zgodnie z harmonogramem oraz w miejscach do tego wyznaczonych.

 

Wójt Gminy Augustów

Zbigniew Buksiński

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Anna Raczyńska-Pycz

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Raczyńska - Pycz

Data wytworzenia: 2015-01-04

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Data wprowadzenia: 2013-02-08

Data modyfikacji: 2018-01-04

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2013-02-08