Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Specjalna Strefa Ekonomiczna” w gminie Augustów oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektów tych planów (2018/07/24).

Zarządzenie Nr Or.0050.330.2018 Wójta Gminy Augustów z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Kolnicy.

Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Obwieszczenie Wójta Gminy Augustów z dnia 17 stycznia 2018 roku o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Specjalna Strefa Ekonomiczna” w gminie Augustów i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Łąki wsi Kamień” w gminie Augustów oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektów tych planów.

Zawiadomienie dotyczące kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

 

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Augustów przeznaczonych do dzierżawy na okres do 5 lat w drodze publicznego przetargu ustnego /tj.do dnia 31.12.2020roku/.

 

 

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacji zbiorowej oraz ich wykaz na terenie Gminy Augustów. 

 

 INFORMACJA w sprawie  realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Klepacki

Data wytworzenia: 2007-12-11

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Data wprowadzenia: 2007-12-11

Data modyfikacji: 2018-07-24

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2007-12-11