Wyniki przetargów ogłaszanych w 2018 roku

1.Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. „Utworzenie miejsca rekreacji w Turówce – remont budynku i zagospodarowanie terenu”.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. nazwa zadania: „Utworzenie miejsca rekreacji w Turówce – remont budynku i zagospodarowanie terenu”.

2.Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. „Przebudowa odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Augustów w 2018 roku".

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Augustów w 2018 roku".

3.Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn."Energia odnawialna dla mieszkańców Gminy Augustów".

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego pn."Energia odnawialna dla mieszkańców Gminy Augustów".

4.Informacja o unieważnieniu postępowania: :"Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Augustów”.

5.Informacja o unieważnieniu postępowania: :"Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Augustów” (2018/10/08).

6. Informacja z otwarcia ofert na „Dostawę lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą, ze zbiornikiem środka gaśniczego min. 1000 dm3.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Dostawę lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą, ze zbiornikiem środka gaśniczego min. 1000 dm3.

7.Informacja o wynikach postępowania pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Augustów”.

8.Informacja z otwarcia ofert na zadanie: „Rozbudowa i przebudowa budynków stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Netcie Drugiej i Rutkach Nowych".

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty konsorcjum PBO Kazimierz Karwowski 19-500 Gołdap ul. Polna 2a i INSTALCOMPAKT Spółka z o.o. 62- 800 Tarnowo Podgórne ul. Wierzbowa 23.
Wniosek o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni.
Informacja o wniesieniu odwołania przez konsorcjum firm: PBO Kazimierz Karwowski - Lider konsorcjum Instalcompact Sp. z o.o.- Partner konsorcjum.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa budynków stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Netcie Drugiej i Rutkach Nowych".

9.Informacja o unieważnieniu postępowania pn.: "Zakup, dostawa i montaż mebli do Urzędu Gminy Augustów, ul. Mazurska, 16-300 Augustów”

10.Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego do wysokości 4 000 000,00 zł (czterech milionów złotych) przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Augustów na 2018 rok.”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego do kwoty 4 000 000,00 PLN ( czterech milionów złotych) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Augustów w 2018 roku.

11.Informacja z otwarcia ofert w zamówieniu:  "Gmina Augustów: Odbiór i transport odpadów zebranych selektywnie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Augustów w okresie od 01-01-2019 r. do 31-12-2020 r."

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: "Gmina Augustów: Odbiór i transport odpadów zebranych selektywnie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Augustów w okresie od 01-01-2019 r. do 31-12-2020 r."

12.Informacja z otwarcia ofert w zamówieniu:  "Gmina Augustów: Odbiór i transport odpadów zebranych selektywnie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Augustów w okresie od 01-01-2019 r. do 31-12-2020 r."

Zawiadomienie o wyborze oferty w zamówieniu:  "Gmina Augustów: Odbiór i transport odpadów zebranych selektywnie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Augustów w okresie od 01-01-2019 r. do 31-12-2020 r."

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Klepacki

Data wytworzenia: 2018-02-28

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2018-12-21

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2018-02-28