PRZETARGI OGŁASZANE W ROKU 2018

1.Ogłoszenie o zamówieniu: Utworzenie miejsca rekreacji w Turówce – remont budynku i zagospodarowanie terenu.

2.Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Augustów w 2018 roku.

3.Ogłoszenie o zamówieniu: Energia odnawialna dla mieszkańców Gminy Augustów.

4.Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Augustów”.

5.Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Augustów” (2018/09/24).

6.Ogłoszenie o zamówieniu: „Dostawa lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą, ze zbiornikiem środka gaśniczego min. 1000 dm ³"

7.Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Zakup, dostawa i montaż mebli biurowych do Urzędu Gminy Augustów ul. Mazurska, 16-300 Augustów” którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

8.Ogłoszenie o zamówieniu: „Rozbudowa i przebudowa budynków stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Netcie Drugiej i Rutkach Nowych".

9.Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Augustów” (2018/10/10).

10.Ogłoszenie o zamówieniu: "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego do kwoty 4.000.000,00 PLN".

11.Ogłoszenie o zamówieniu: "Gmina Augustów: Odbiór i transport odpadów zebranych selektywnie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Augustów w okresie od 01-01-2019 r. do 31-12-2020 r."

12.Ogłoszenie o zamówieniu: "Gmina Augustów: Odbiór i transport odpadów zebranych selektywnie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Augustów w okresie od 01-01-2019 r. do 31-12-2020 r."

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Klepacki

Data wytworzenia: 2018-02-09

Wprowadzający: Grzegorz Samel

Modyfikujący: Grzegorz Samel

Data modyfikacji: 2018-12-10

Opublikował: Grzegorz Samel

Data publikacji: 2018-02-09