1.Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Augustów przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu Uchwałą Rady Gminy Augustów z dnia 29 grudnia 2007r NR IX/78/07

2.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę żużlu paleniskowego na teren Gminy Augustów w ciągu roku 2008.

3.Ogłoszenie o przetargu ustnym na dzierżawę nieruchomości.

4.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę pospółki do remontu gruntowych dróg gminnych i lokalnych na terenie gminy Augustów w ciągu roku 2008.

5.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę odcinka drogi gminnej nr 102626B Grabowo – Biernatki dł. 1700m

6.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę odcinka drogi gminnej nr 102654B Ponizie – BSD Kolnica dł. 2117m

7.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę odcinka drogi gminnej nr 102640B w miejscowości Netta Pierwsza.

8.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę przepustu pod koroną drogi gminnej nr 102638B Żarnowo II – Netta II.

9.Ogłoszenie o przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej zbiorczej sieci kanalizacyjnej miejscowości Janówka

10.Ogłoszenie o przetargu na dostawę wraz z transportem do remizy OSP w Topiłówce lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego do 3,5 t. na bazie furgonu z napędem 4 x 2.

11.Ogłoszenie o przetargu na przebudowę odcinka drogi gminnej nr 102638B Żarnowo II – Netta II dł. 756,08m.

12.Ogłoszenie o przetargu na wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych na odcinku drogi gminnej nr 102626B Grabowo – Biernatki dł.1700m.

13.Ogłoszenie o przetargu na wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych na odcinkach dróg gminnych :  nr 102637B Żarnowo - dr. Rezowa dł.3500 m,  nr 102646B przez wieś Osowy Grąd dł. 440 m.

14.Ogłoszenie o przetargu na udzielenie kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze Grabowo - Biernatki".

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Klepacki

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Data wprowadzenia: 2008-01-07

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2008-09-11

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2008-01-07